SON SAYI                                                                                                                                        TAM SAYI                                                                 English

 

 

                       EDİTÖRE MEKTUP                                   LETTER TO THE EDITOR

 

Bal Arılarının Dünyanın Manyetik Alanına Duyarlılığı Yapımda Yardımcı Olabilirmi?

 

Alexander P. POKUTSA, Jacques MUZART

1

May The Honey Bees Sensitivity To Earth’s Magnetic Field Assist Them For Building?

Alexander P. POKUTSA, Jacques MUZART

ARAŞTIRMA MAKALESİ

 

REASEARCH ARTICLE

Yemlik Kolzanın Farklı Ekim Normlarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Ve Arı Merası Olarak Değerlendirilmesi

 

Erdal ÇAÇAN, Mehmet Ali KUTLU, Rıdvan UÇAR,   Selim ÖZDEMİR, Muammer EKMEKÇİ,                       Sam MOKHTARZADEH, Kağan KÖKTEN

5

The Effect of Different Sowing Norms on Some Yield Traits of Forage Rape and Its Evaluation as a Bee Pasture

Erdal ÇAÇAN, Mehmet Ali KUTLU, Rıdvan UÇAR,   Selim ÖZDEMİR, Muammer EKMEKÇİ,                       Sam MOKHTARZADEH, Kağan KÖKTEN

Arı Kovanlarından Propolis Üretimi için Reçine Bakımından Zengin Alanları Tespit Etmek için Coğrafi Bilgi Sistemlerini ve Uzaktan Algılamayı Kullanma

 

Abdulraouf Mohamed AMRO, Hossam Farag ABOU-SHAARA

16

Using Geographical Information Systems and Remote Sensing to Detect Resin-Rich Areas for Propolis Production from Apiaries

 

Abdulraouf Mohamed AMRO, Hossam Farag ABOU-SHAARA

Türkiye'nin Marmara Bölgesinden Elde Edilen Bazı Propolislerin Anti-üreaz Aktivitesinin Belirlenmesi

Zehra CAN, Yakup KARA, Sevgi KOLAYLI,             İbrahim ÇAKMAK

25

Determination of Anti-Urease Activity of Propolis From the Marmara Region Turkey

Zehra CAN, Yakup KARA, Sevgi KOLAYLI,             İbrahim ÇAKMAK

Ekolojik Niş Modelleme: Apis mellifera Popülasyon Dağılımı Üzerine Deneysel Çalışma

Dilşan ÖKSÜZOĞLU, Murat AYDIN

31

Ecological Niche Modeling: an Empirical Study on Apis mellifera Populatıon Distribution

Dilşan ÖKSÜZOĞLU, Murat AYDIN

Cezayir'in Kuzeydoğu Bölgesinden Toplanan Bazı Arı Polenlerinin Palinolojik Analizi, Fenolik Bileşenleri ve Anti-İflamatuar Aktiviteleri

Mohamed Badreddine MOKHTARI, Ibtissem EL OUAR, Ibtissem ZEGHINA, Maya Abir TARTOUGA, Asma GHORAB, Laid BAHRI, Chawki BENSOUICI

45

 

Palynological Analysis, Phenolic Components and Anti-Inflammatory Activity of Some Bee Pollens Collected from the Northeast Region of Algeria

Mohamed Badreddine MOKHTARI, Ibtissem EL OUAR, Ibtissem ZEGHINA, Maya Abir TARTOUGA, Asma GHORAB, Laid BAHRI, Chawki BENSOUICI

Yeşil Sentez ile Propolis Temelli Gümüş Nanopartikül Sentezlenmesi ve Biyokimyasal Karakterizasyonu

Merve KESKİN, Gülşen KAYA, Şaban KESKİN

59

Green Synthesis and Biochemical Properties of Propolis Based Silver Nanoparticles

Merve KESKİN, Gülşen KAYA, Şaban KESKİN

Endonezya Propolis'in Hamile Farelerde İmmünomodülatör Etkisi: Bir Ön Sonuç

Al Mukhlas FIKRI, Ahmad SULAEMAN,                          Sri Anna MARLIYATI, Mokhamad FAHRUDI4,        Ekowati HANDHARYANI

 

68

Immunomodultatory Effect of Indonesian Propolis In Pregnant Mice: A Preliminary Result

Al Mukhlas FIKRI, Ahmad SULAEMAN,                          Sri Anna MARLIYATI, Mokhamad FAHRUDI4,        Ekowati HANDHARYANI

 

DERLEME

 

REVIEW

 

Toksik ve Kanserojen bir Madde Olarak Baldaki Ağır Bal Arısı (Apis mallifera) Zehrinin Etlik Piliçlerde Kullanımı

Erva ESER, Serkan ERAT

76

 

Using of Honeybee (Apis mallifera) Venom in Broiler Breeding

Erva ESER, Serkan ERAT

 

Arı sütünün obezite üzerine etkileri

Aslihan DEMIRKAYA, Adviye Gulcin SAGDICOGLU CELEP

87

 

Effects of Royal Jelly on Obesity

Aslihan DEMIRKAYA, Adviye Gulcin SAGDICOGLU CELEP

Baldaki Maillard Reaksiyonlarinin Ürünleri Olarak Hidroksimetilfurfural ve Melanoidinlerin Önemi

Ina RAMÍREZ-MIRANDA, Yolanda MOGUEL-ORDÓÑEZ, David BETANCUR-ANCONA

97

Significance of Hydroxymethylfurfural and Melanoidins as Products of Maillard Reactions in Honey

Ina RAMÍREZ-MIRANDA, Yolanda MOGUEL-ORDÓÑEZ, David BETANCUR-ANCONA