SON SAYI  2023-2                                                                                                                                                                                                                     English

 

 

 

ARAŞTIRMA MAKALESİ

 

 

RESEARCH ARTICLE

 

Farklı Kurutma Yöntemleri Kullanılarak İşlenen, Çeşitli Sokmayan Arı Polenlerinin Fitokimyasal Taraması, Antioksidan ve Anti-Enflamatuar Özellikleri

Netty Maria NAIBAHO, Widya FATRIASARI,

Irawan Wijaya KUSUMA Enos Tangke ARUNG

153

Phytochemical Screening, Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of Several Stingless Bee Pollens Processed Using Different Drying Methods

Netty Maria NAIBAHO, Widya FATRIASARI,

Irawan Wijaya KUSUMA Enos Tangke ARUNG

İğnesiz Arı Tetragonula Iridipennis'in Smith (Hymenoptera: Apidae) Acı Kabakta Yayılma Faaliyeti ve Rolü

Kamatchi Murali NARMADHA, Pernamallur Ayyaswami SARAVANAN, Govindasamy UMAPATHY, Muthusamy VELMURUGAN

167

Foraging Activity and Role of Stingless Bee Tetragonula İridipennis Smith (Hymenoptera: Apidae) in Bitter Gourd

Kamatchi Murali NARMADHA, Pernamallur Ayyaswami SARAVANAN, Govindasamy UMAPATHY, Muthusamy VELMURUGAN

Acı Kabakta Yerel Tozlayıcıların Yayılma Ekolojisi ve Bolluğu

Kamatchi Murali NARMADHA, Pernamallur Ayyaswami SARAVANAN, Govindasamy UMAPATHY, Muthusamy VELMURUGAN

178

Foraging Ecology and Abundance of Native Pollinators in Bitter Gourd

Kamatchi Murali NARMADHA, Pernamallur Ayyaswami SARAVANAN, Govindasamy UMAPATHY, Muthusamy VELMURUGAN

Arı Merası ve Yayladan Elde Edilen Bal, Polen ve Propolis Miktarları ile Bal Kalitesinin Karşılaştırılması

Erdal ÇAÇAN, Mehmet Ali KUTLU, Rıdvan UÇAR, Selim ÖZDEMİR Kağan KÖKTEN, Sam MOKHTARZADEH, Muammer EKMEKÇİ

190

Comparison of Honey, Pollen and Propolis Amounts and Honey Quality Obtained from Bee Pasture and Highland

Erdal ÇAÇAN, Mehmet Ali KUTLU, Rıdvan UÇAR, Selim ÖZDEMİR Kağan KÖKTEN, Sam MOKHTARZADEH, Muammer EKMEKÇİ

Kosova Bölgesindeki Balın Kalitesinin Fizyokimyasal Analizle Belirlenmesi

Berat DURMISHI, Vesna KNIGHTS, Ibrahim MEHMETI,

Viktorija STAMATOVSKA, Demokrat NUHA, Smajl RIZANI,

Pajtimi BYTYÇI, Veton HAZIRI, Valon SADIKU

202

Determining the Quality of Honey in the Region of Kosova with Physiochemical Analysis

Berat DURMISHI, Vesna KNIGHTS, Ibrahim MEHMETI,

Viktorija STAMATOVSKA, Demokrat NUHA, Smajl RIZANI,

Pajtimi BYTYÇI, Veton HAZIRI, Valon SADIKU

Yumurta ve Larval Parazitoidlerinin Küçük Mum Güvesi Achroia grisella F. (Lepidoptera: Pyralidae) Karşısında Saklanmış Şartlarda Parazitlenme Potansiyeli

Paulraj SABATINA, Govindasamy UMAPATHY,

Pernamallur Ayyaswami SARAVANAN

215

Parasitisation Potential of Egg and Larval Parasitoids Against Lesser Wax Moth Achroia Grisella F. (Lepidoptera: Pyralidae) Under Stored Condition

Paulraj SABATINA, Govindasamy UMAPATHY,

Pernamallur Ayyaswami SARAVANAN

Propolis ve Arı Sütü İçeren Cilt Kremi: Antioksidan, Anti-Hyalüronidaz ve Antimikrobiyal Aktivitelerin Değerlendirmesi

Gülsüm Merve BOYRACI, Atiye DEĞİRMENCİ,

Oktay YILDIZ, Zeynep Berin ÇELEBİ

224

Propolis and royal jelly containing skin cream: The evaluation of antioxidant, anti-hyaluronidase, and antimicrobial activities

Gülsüm Merve BOYRACI, Atiye DEĞİRMENCİ,      

Oktay YILDIZ, Zeynep Berin ÇELEBİ

Weighted Overlay Analizi İle Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi: Bolu, Türkiye Örneği

Şule YAMAN, Mustafa YAMAN

239

Determination of Suitable Beekeeping Places by Weighted Overlay Analysis: A Case Study of Bolu, Türkiye

Şule YAMAN, Mustafa YAMAN

Hindistan Tamil Nadu’da İğnesiz Arılar, Tetragonula Sp. (Hymenoptera: Apidae) Çeşitliliği

Paulraj SABATINA, Madapuji Rajagopalan  SRINIVASAN,

Marimuthu MURUGAN,Vangili Ramasamy SAMINATHAN

252

Diversity of Stingless Bees, Tetragonula Sp. (Hymenoptera: Apidae) in Tamil Nadu, India

Paulraj SABATINA, Madapuji Rajagopalan SRINIVASAN,

Marimuthu MURUGAN,  Vangili Ramasamy SAMINATHAN

DERLEME

 

 

REVIEW

 

Bal Arılarında In Vitro Spermatolojik Parametreler

Abdulkadir KAYA, Ongun UYSAL

268

In Vitro Spermatological Parameters in Drones

Abdulkadir KAYA, Ongun UYSAL

Arı Poleninin Bazı Fiziksel, Fonksiyonel ve Kimyasal Özellikleri ve Biyolojik Etkileri

Sude EŞERLER, Sevilay VARDARLI, Güliye SAVAŞ, Ceren MUTLU

280

Some Physical, Functional and Chemical Properties and Biological Effects of Bee Pollen

Sude EŞERLER, Sevilay VARDARLI, Güliye SAVAŞ, Ceren MUTLU

Türkiye'de Yetiştirilen Ana Arıların Fiziksel Kalite Kriterleri ve Türkiye Arıcılığı için Önemi

Mahir Murat CENGİZ, Servet ARSLAN

296

Physical Quality Criteria of Queen Bees Reared in Türkiye and Their Importance for Turkish Beekeeping

Mahir Murat CENGİZ, Servet ARSLAN